Påmelding til PMU 2018

I første halvdel av juni ble det klart for påmelding til Primærmedisinsk uke, som arrangeres i Oslo i uke 43. Årets PMU bringer til torgs et globalt perspektiv i arbeidet med fag og helse – og markerer også 50-årsjubileet for akademisk allmennmedisin i Norge.

Primærmedisinsk uke (PMU) går av stabelen i Oslo i uke 43, det vil si 22.–26. oktober. Den tradisjonsrike mønstringen arrangeres annethvert år i regi av Allmennlegeforeningen (AF), Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam). Siden starten i 1989 har PMU vært en viktig kursarena og møteplass for leger, helsesekretærer og helsepersonell som har sin arbeidsplass i primærhelsetjenesten. For 5. gang på rad er det Radisson Blu Scandinavia Hotel – et steinkast unna Slottet – som skal være adresse for begivenhetene.

Bredt kursrepertoar

I disse junidager åpnes PMUs nettsider offisielt – der det fullstendige kurs-, plenums- og kulturprogrammet er publisert. Samtidig er det nå klart for deltakerpåmelding, som skjer elektronisk vis nettsidene (www.pmu2018.no).

PMU går over fem dager og tilbyr flere enn 40 innholdsrike kurs. Blant årets nyheter er de kliniske emnekursene i allergiske og atopiske sykdommer, hudsykdommer, øyesykdommer og et klinisk emnekurs om ‘helhetlig helseforståelse’. Det blir også populære gjengangere som hjerte- og karsykdommer, diabetes, pediatri og praktisk gynekologi. På programmet står dessuten grunnkursene A og D i allmennmedisin og introduksjonskurset i samfunnsmedisin (kurs A). Som tidligere blir det en egen ‘forskningsdag’ med presentasjoner av allmennmedisinske prosjekter.

Når det gjelder kulturprogrammet, deltar artister som med rette kan betegnes som «primærmedisinske venner», mens andre er med for første gang. Til den første kategorien hører utvilsomt Ole Paus – som også i år stiller opp med sine morgenkonserter og geleider oss inn til de tidligste forelesningene.

Helse og håp – på jorden et sted

Årets kongressmotto er Helse og håp – på jorden et sted. Ordlyden i mottoet er inspirert av diktet På jorden et sted skrevet av den folkekjære lyrikeren André Bjerke (1918–85). Diktet er en påminnelse om at vår klode er alle menneskers hjem og at vi bærer med oss og i oss drømmer og håp om tilhørighet, trygghet og et godt liv med god helse. Mottoet har globale, humanistiske og fordelingspolitiske implikasjoner – og danner en tematisk ramme rundt plenumsprogrammet gjennom uken.

Mottoet er ikke tilfeldig valgt: det gjenspeiler blant annet to ulike begivenheter som på hver sin måte har bidratt til å definere og prege norsk allmenn- og samfunnsmedisin. I år er det 40 år siden Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte Alma Ata-deklarasjonen, som slo fast at en velfungerende primærhelsetjeneste er en forutsetning for å sikre helsetjenester til alle og utjevne sosiale ulikheter i helse. Den andre begivenheten er 50-årsjubileet for akademisk allmennmedisin i Norge.

Begge begivenheter vil bli markert under PMU. I sitt åpningsinnlegg mandag 22. oktober vil Anna Stavdal, som er fastlege i Oslo og president i WONCA Europe, berøre WHOs Alma Ata-deklarasjon når hun snakker om viktigheten av at vi ser oss selv som en del av et globalt fellesskap. Hvilken plass har Norge i internasjonal allmennmedisin i 2018, nå som vi markerer fagets første 50 år som akademisk disiplin? Og hvordan kan et ‘globalt blikk’ hjelpe oss å utvikle primærmedisinen til beste for våre pasienter og vårt samfunn? Dette er spørsmål som Stavdal vil ta opp i sitt innlegg.

Onsdag 24. oktober blir det også en plenumssesjon med et globalt bakteppe, når vi får besøk av Øyunn Holen fra organisasjonen Leger Uten Grenser. Holen er spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer og overlege ved avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet. Hun vil dele erfaringer fra feltoppdrag med Leger Uten Grenser, ta opp medisinsk-etiske dilemmaer man står overfor i det humanitære arbeidet samt informere om organisasjonens innsats i ulike land og regioner.

Torsdag 25. oktober vil professor Jørund Straand ved Institutt for helse og samfunn ved UiO dvele ved allmennmedisin som universitetsfag gjennom 50 år. Her blir det både tilbakeblikk og et blikk på utviklingen og utfordringene i faget nå og fremover. Straand blir også møteleder for et jubileumsseminar hvor dette skal markeres.

Bli med på en spennende Primærmedisinsk uke i oktober! For informasjon om program og for påmelding, gå til: www.pmu2018.no