Innhold nummer 4/2018

Leder

Kristina Riis Iden Tom Sundar

Drage med oppdrift

Utpostens dobbelttime

Dag-Helge Rønnevik

Vaksine mot akademisk ensretting

Tema: Forskning

Marit Hermansen

Allmenn- og samfunnsmedisin – sammen for bedre folkehelse

Gunhild Nyborg

Uheldig legemiddelbruk hos eldre – en moderne epidemi

Astri Medbø Maja-Lisa Løchen Ina Lundberg Trude Hansen Maja Stein Eilertsen Carl Edvard Rudebeck

Hvorfor snuser unge mennesker?

Dag-Helge Rønnevik

Manglende handlingsrom for anvendt samfunnsmedisinsk forskning?

Kirsti Ytrehus

Forskning for bedre helse

Anna Luise Kirkengen

AFU som pådriver for allmenn- og samfunnsmedisinsk forskning

Siri Evju Janssen Elin O. Rosvold

Forskerskole med vind i seilene

Tom Sundar

Påmelding til PMU 2018

Bjørg Elise Tønnesen Dysthe Gjertrud Lødøen Morten Lindbæk Maria Romøren

Falske nyheter?

Olav Thorsen Ingvild Dalen Lars Fosse

Kvaliteten på henvisninger til et norsk sykehus

Bjørn Bjorvatn Jørund Straand Peder Halvorsen Knut-Arne Wensaas Johan Gustav Bellika Egil Andreas Fors Svein Gjelstad Espen Saxhaug Kristoffersen Berit Øxnevad-Gundersen Guri Rørtveit

PraksisNett – et nettverk av fastlegepraksiser

Svein R. Kjosavik Olav Thorsen

Allmennmedisinsk forskning i Rogaland

Jan ScHiille

Brukarundersøking Bokn legekontor

Annika Tähti Dunseth Jan David Halvorsen Hans Johan Breidablik Eivind Meland

Praksisvariasjon for tonsillektomi

RELIS

Henning Gustav Økland

Leddsmerter på fredag, død på mandag

Lyrikkstafetten

Helsing frå Morten Hovdet

Stødt med det gamle Sorp og Sot?

Arkiv

Eli Berg

Ikke kast!