Innhold nummer 3/2018

Leder

Kristina Riis Iden

Flukten som reise

Utpostens dobbelttime

Ragnhild Jordet Erik Solli

A-ha-opplevelser og andre erkjennelser hos NAV

Allmennmedisinske utfordringer

Giske Ursin Inger Kristin Larsen

Endringer i forekomst og overlevelse av kreft

Helseskadelige skikker

Arild Aambø

Kvinnelig kjønnslemlestelse

Vaksineforebyggbare sykdommer

Øystein Rolandsen Riise Susanne Dudman Tone Bruun

Meslinger

Leddsykdommer

Inger Holm

Aktiv med artrose

Helseatlas

Vibeke Lund Pettersen

Likeverdige spesialisthelsetjenester for eldre?

Linda Leivseth Vibeke Lund Pettersen

Kartlegger behandlingen av kolspasienter

Vannkvalitet

Susanne Hyllestad

Drikkevann i Norge – er det godt nok?

Ledelse

Ole Johan Bakke

Ledelsesløft for primærhelsetjenesten

Yrkesbetingelser

Tove Rutle

Helsesekretærenes paradoks

Trine Faukland Karlstad

Helsesekretæren – et nødvendig onde?

Arvelige sykdommer

Kristin Iversen Jeanette Ullmann Miller

Huntingtons sykdom

Utland

Christian Schousgaard

Norsk allmennmedisiner i palestinsk flyktningleir

Harald Gunnar Sunde

Flokken

RELIS

Hilde Wesnes

Valg av prevensjonsmidler ved trombofili

Lyrikkstafetten

Maria Madland Skeie

Poesi på legekontoret