Innhold nummer 2/2018

Leder

Anne Grethe Olsen

Digital utvikling

Utpostens dobbelttime

Kristine Asmervik

Fastlege med teft for formidling

ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER

Knut Steen Tone Morken Steinar Hunskår

Hygienetiltak på legevakt

Psykisk helse

Lars Mehlum Egil Haga Hilde Thomassen Erlend Mork

Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten – et viktig selvmordsforebyggende tiltak

IBD

Svein Oskar Frigstad

Mangeltilstander ved inflammatorisk tarmsykdom

Kronikk

Eivind Meland

Det er forskjell på å behage og å hjelpe

Enquête

Digitale møteplasser for diskusjon og fagutvikling I primærhelsetjenesten

Fagfora

Utpostens redaksjon ved Dag Helge Rønnevik

Kommuneoverlegeforum

Einar Braaten

Kommunelegeforum i Buskerud

Kultur

Kjell-Arne Helgebostad

Per, du lever!

Kronikk

Ragnhild Jordet Linda Vaagan

Sykmelding kan ha bivirkninger

Kari Isaksen Rø

Leger i hardt vær

Helsestatistikk

Astrid Nylenna Inger Ariansen

Vekta øker, blodtrykket synker

El-sensitivitet

Ingebjørn Bleidvin

Kommuneoverlegar i Vesterålen satte ned foten

Betraktning

Cato Innerdal

På hver vår tue?

SOS

Hanne Rasmussen Åse Haugstvedt

I natt får fire nordmenn gonoré...

Bokanmeldelse

Hege Raastad

Grundig, men omstendelig om ungdom og folkehelse

Dag-Helge Rønnevik

Leger som tenker oppstrøms

RELIS

Christine Lindebø Bandlien Ann-Katrin Eriksen

Inkontinensmidler for eldre

Lyrikkstafetten

Hilsen fra Kari Ersland

Verdens vakreste dikt?