Innhold nummer 1/2018

Leder

Tom Sundar

Primærmedisinske perspektiver i et jubileumsår

Utpostens dobbelttime

Kristina Riis Iden Tom Sundar

Med hjerte for faget

Allmennmedisinske utfordringer

Jørgen G. Bramness Torgeir Gilje Lid

Bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika hos LAR-pasienter

WHO konferanse

Gisle Roksund

40 år siden Alma Ata-deklarasjonen – er den fortsatt aktuell?

Trønderopprøret

Tor Magne Johnsen Vegard Berge Børge Nordberg Harald Sundby Inga Marthe Grønseth

Fastlegeordningen 2.0

Studie

Torleiv Robberstad

Å spare på skillingen og la dalaren gå…

Miljø

Johan Øvrevik Marit Låg Magne Refsnes Per E. Schwarze

Luftforurensning og helse i Norge

Undersøkelse

Hans Knut Otterstad

Kommunesammenslåinger fører til nedprioritering av forebyggende helsearbeid

Samtaleteknikk

Peter Prydz Kirsti Malterud

Allmennlegens verbale verktøykasse

Digitalt

Utposten fikk ny nettside februar 2018

Bokomtale

Eli Berg

Hva var det som hjalp?

Psykisk helse

Elisabeth Swensen

Ansvarsfraskrivelse omdøpt til ‘frihet’ og ‘menneskeverd’

Trond F. Aarre Kristina Riis Iden

Menneskerettane gjeld alle, også dei som slit psykisk

RELIS

Terje Nilsen Elisabeth Nordmo Linn Årnes

Litium – et metall til glede og besvær?

Bokanmeldelse

Alexander Løvdahl

Nyttig manual for legevakter

Kristine Asmervik

Drøftende og gjenkjennende om kroppshysteriet

Lyrikkstafetten

Torgeir Gilje Lid

Røynsle