En god dag på jobben er en god dag i livet

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hva er en god dag på jobben i legelivet? Det er jo lett, det er de dagene der en opplever den skjøre balansen mellom liv og død – og balansen vipper i favør av livet. Dette har vært det åpenbare svaret for min del, fra før jeg visste jeg skulle bli lege selv, i studietiden, gjennom dramatiske turnusdager og som fastlege ute i havgapet i landets nordligste fylke. Er det ikke dette som er det ekte legelivet da?

Så fikk jeg æren av å skrive om temaet «en god dag på jobben» til Utposten. Jeg reflekterer nok ikke så mye over temaet i de hektiske hverdagene, der legelivet flyr forbi. En skjønn og mild maidag i 2016 tok legelivet en ny retning for meg. Jeg begynte i jobben som kommuneoverlege. I heltidsstilling skulle jeg vie livet mitt til samfunnsmedisinen. Et fagfelt som har lite med den livreddende legejobben å gjøre.

Allerede andre dag på jobben fikk jeg gleden av å være med på fylkeskommunens folkehelseseminar i hjembyen. Det var ikke tilfeldig at seminaret var lagt til Hammerfest, for nettopp denne byen har utmerket seg i folkehelsearbeidet. Det ga meg inspirasjon til å ta fatt på en samfunnsmedisinsk reise.

For meg er en dag på jobb som samfunnsmedisiner en dag der jeg får jobbe med folke-helse. Med forebygging og med helsefremming. Medisinen med et positivt fortegn, i salutogenesens navn.

Dette er ikke jobben der man høster synlige resultater etter endt arbeidsdag, og går hjem vel vitende om at i dag reddet jeg et liv. Det gode i samfunnsmedisinen for meg er arbeidsmåten og det langsiktige prosjektet. Muligheten til å gjøre en forskjell for hele befolkningen, og spesielt være en røst for de svakeste blant oss. Arbeidet er en kombinasjon av at man filosoferer og reflekterer i ro på kontoret, får tid og anledning til å tenke de lange linjene. Så i tverrfaglige team, hvor man tenker sammen, utvider horisonten, kommer frem til de gode løsningene i fellesskap. Der man både gir og tar, lærer fra andre og deler av sitt.

Det gir en god følelse når man opplever at målrettet arbeid over tid gjør at man får innflytelse. At den rikelige bagasjen fra medisinstudiet også kan brukes til å endre holdninger i et større perspektiv enn bare hos den enkelte pasient. Slik at prioriteringene gradvis glir over mot helsefremming. Det kan være prioriteringen av å bygge en strandpromenade midt i byen, som motiverer folk til å gå gjennom byen heller enn å kjøre. Det kan være en benk langs en tursti, hvor turgåere kan nyte utsikten, samle krefter og bygge god helse. Det kan være prioriteringen om å bygge gapahuken ved det lille vannet, hvor barnehagebarna får gleden av å ha utebarnehage på de fine sommerdagene. Det gir en god følelse å få jobbe med helsefremming. Felles for oss alle er at vi har det bedre med god helse enn med dårlig helse. Målet er at alle skal være friske, selv om faget vårt også handler om å behandle sykdom.

Det gir en god følelse å ha tid og mulighet til å skaffe oversikt over helsetilstand. Etter å ha jobbet med sykdom, brukt tiden til å lete etter riktige diagnoser, gir det en god følelse å ha tid til å sette sammen det store bildet. Bruke den verdifulle erfaringen legekollegaene har, sammen med statistikk og forskning, til å få den utfyllende oversikten. Være med på å gjøre opp helsestatus for samfunnet vi lever i.

Kanskje viktigst av alt er imidlertid muligheten til å gjøre den samfunnsmedisinske jobben i fellesskap med andre leger. I vår kommune er vi to kommuneoverleger, og nettopp dette er avgjørende for at mine arbeidsdager som regel, heller enn unntaksvis, blir av det gode slaget. Det å kunne utfylle hverandre fordi man har ulik livserfaring, samtidig som man har samme faglige bagasje. Det å kunne dra lasset sammen, for det er en mektig oppgave vi har med å jobbe for et samfunn som ikke gjør folk syke. Summen av dette gjør at jeg er veldig fornøyd med valget jeg tok da jeg bega meg ut på det utypiske legelivet – og som har gitt meg mange gode dager på jobben.

God jul og godt nytt år!