Gylne øyeblikk

Jeg har mer enn 6000 arbeidsdager bak meg i allmennpraksis. Noen pasienter har fulgt meg i 30 år og noen familier i tre generasjoner.

De fleste arbeidsdagene har vært hektiske med mye å huske på og passe på. Å være allmennlege er som å sitte på en perrong og skulle gjenkjenne noen i toget mens det passerer. Blir farten på toget for stor, blir det kaotisk. Er farten passe blir de gode øyeblikkene tydelige – og kan glitre over arbeidsdagen.

Det er umulig å trekke frem bare én god arbeidsdag, men der er mange øyeblikk så gode at de huskes i årtier. Det handler om gode møter med pasienten, gode opplevelser av fagutøvelse, godt samarbeid. La meg dele noen eksempler:

  • Lettelsen som oppstår og deles når symptomer som skremmer er avklart som ufarlige.

  • 90-åringen som med glitrende øyne forteller om hvilke bøker hun har lest siden sist.

  • Opplevelsen av at bare fastlegens nærvær betyr noe i rammen av sorg og fortvilelse.

  • Samtalen om hva som er viktig her og nå ved alvorlig sykdom.

  • Havet av tillit vi møter hver dag; særlig tydelig når pasienten forsøker å fortelle noe som betyr mye, og kanskje aldri er sagt før.

  • Glimtet av håp vi deler når vi aner at noe kan hjelpe mot det som oppleves vondt og hemmende for livsutfoldelsen.

  • Høytiden som oppstår når vi skuer langt bakover i tid sammen, og ser utholdenhet, utvikling og mestring.

Disse øyeblikksglimtene representerer de gode møtene preget av åpne blikk, nærvær og tillit. Der er mange av dem, jeg blir aldri lei, men av og til overveldet. De nærer noe i meg og er årsak til at jeg kjenner forventning og nysgjerrighet – også første dag på jobb etter en ferie.

Selve fagutøvelsen kan gi gylne øyeblikk; jeg tenker for eksempel på symptombilder som gjenkjennes og kan håndteres. Når urovekkende symptombilder sendes inn i «pakkeforløp» i sykehuset, og diagnose og rett behandling iverksettes uten tap av tid, opplever jeg å være et nyttig ledd i en kjede som fungerer. Da er jeg stolt av den helsetjenesten jeg er en del av.

Gylne øyeblikk skapes òg i godt samspill med gode samarbeidspartnere: En god prat med en hjemmesykepleier kan øke forståelsen for pasientens situasjon, og vi kjenner at vi bærer noe sammen.

Telefonsamtalen med sykehuskollegaen blir avklarende i en komplisert faglig situasjon.

Smilet og varmen fra gode medarbeidere når vi møtes om morgenen og i pausen, som de topper med ferskt brød bakt på pauserommet.

Den lille praten om store ting med kolleger ved endt arbeidsdag. Eller når vi sitter utover kvelden med papirarbeid som kan ta brodden av opplevelse av utilstrekkelighet og oppkavethet.

Opplevelser utenfor kontoret kan gi gylne øyeblikk som nærer arbeidsgleden. De kan bli tydelige når der er avstand til arbeidsdagen som ved refleksjon på kurs, ferie eller i smågruppen med kollegene.

Jeg samler på det gode i arbeidsdagene – de gylne øyeblikkene. De blir tydelige når farten til toget er passe.

Rapport fra grasrota

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Jeg er en liten maur.

Det stilnes over stiene

og storkvelden tar til å skumre i skogen.

Alle vettuge gamle skogsmaurer

er forlengst vel i hus

med barnåla si – men jeg

kravler i skymmingen med griperne klare

oppover et svaiende hveingras-strå.

Skulle jo være fint

å kommer trekkende heim til tua

med ei stjerne?…

Hans Børli