En god dag

En god dag kan være så mangt – det kan være en dag som begynner bra, en dag som ender bra, eller en dag som bare blir bra etter hvert som timene går. En god dag kan det også være fordi en opplevelse har vært kilde til refleksjon og dypere innsikt – noe som senere, i ettertid, kan vise seg å være skjellsettende på en aller annen måte; i et eller annet format. En god dag kan være å bli en eller flere erfaringer rikere i møte med andre mennesker eller det kan være sanseinntrykk som gir enten sjelefred eller er en inspirasjon.

Tradisjonen tro, ønsker Utpostens redaksjon også i år å lage et julenummer medet «utenomfaglig» gjennomgangstema.

Vi har invitert kolleger rundt omkring i landet til å skrive. Årets tema er En god dag på jobben. Det kan være en arbeidsdag eller en hendelse på jobb som har betydd noe spesielt og som kollegene har villet dele med andre. En god dag på jobben kan omhandle en arbeidsdag i allmennpraksis, på sykehjemmet, på legevakt, i samarbeid med andre – eller en dag med gode møter. Det kan også være en jobb som hadde betydning for noen eller en arbeidsdag utenom det vanlige; frivillig arbeid, hospitering, et hjemmebesøk eller noe helt annet. En god dag trenger ikke være fordi noe stort og spektakulært har hendt – det viktigste er at den der og da, eller i ettertid, ble en god dag.

Bladet du nå holder i hånden inneholder skildringer av mange gode dager; gjengitt av kolleger i ulike arbeidssammenhenger og på ulike måter. Måtte tekstene vekke glede og ettertanke, frembringe et gjenkjennelsens smil eller en tåre og bidra til at dagen din blir en god dag.

Leserne ble ønsket en riktig god jul og et fredfylt nytt år med diktet Adventslysene av Ingen Hagerup, som er gjengitt under.

Adventslysene

Så tenner vi et lys i kveld,

vi tenner det for glede.

Det står og skinner for seg selv

og oss som er til stede.

Så tenner vi ett lys i kveld,

vi tenner det for glede.

Så tenner vi to lys i kveld,

to lys for håp og glede.

De står og skinner for seg selv

og oss som er til stede.

Så tenner vi to lys i kveld,

to lys for håp og glede.

Så tenner vi tre lys i kveld,

for lengsel, håp og glede.

De står og skinner for seg selv

og oss som er til stede.

Så tenner vi tre lys i kveld,

for lengsel, håp og glede.

Så tenner vi fire lys i kveld,

og lar dem brenne ned,

for lengsel, glede, håp og fred,

men mest allikevel

for fred på denne lille jord

der menneskene bor.

Inger Hagerup