Disulfiram, paracetamol og matvarer

Spørsmål

Henvendelse fra farmasøyt vedrørende en kvinne i midten av 30-årene som står på disulfiram (Antabus). Pasienten har flere ganger opplevd å få hodepine når hun bruker paracetamol, og lurer på om en interaksjon med disulfiram kan forklare dette. Bruk av acetylsalisylsyre (Aspirin) gir ikke hodepine. Pasienten lurer også på hvor mye alkohol en matvare må inneholde for at det skal utløse en disulfiram/alkohol-reaksjon, og nevner spesifikt: rødvinssaus (godt kokt), eddik i matlaging, cultura og kaffe.

Svar

Vi har ved søk i nasjonale og internasjonale interaksjonsdatabaser ikke funnet noen kjente negative konsekvenser som følge av interaksjon mellom disulfiram og paracetamol. I en av databasene refereres det til en studie som fant at disulfiram reduserte paracetamols levertoksisitet (1). Hodepine er en kjent bivirkning av behandling med disulfiram, samt ved langtidsbruk av paracetamol (2–3). Inntak av alkohol ved bruk av disulfiram vil også kunne gi hodepine som følge av opphopning av acetaldehyd.

Visse matvarer og legemidler kan inneholde så mye alkohol at det er nok til å utløse en disulfiram/alkohol-reaksjon (1, 4). Pasienter som står på medikamentet blir derfor rådet til å unngå enkelte sauser, dressinger, hostemiksturer, etterbarberingsvann og massasjeoljer. Det varierer hvor følsom en person er for reaksjonene, noen vil kunne få milde reaksjoner allerede ved alkoholkonsentrasjoner på 5 mg/100 ml (tilsvarer anslagsvis en promille på 0,05).

RELIS har tidligere behandlet flere saker relatert til den aktuelle problemstillingen, og konkludert med at både eksponering for alkoholdamp og inntak av øl merket «alkoholfritt» kan utløse milde reaksjoner (5, 6). Øl markedsført som alkoholfritt kan inneholde opp til 1,2 prosent alkohol. Vi kan ikke finne spesifikk informasjon for cultura, men mengden alkohol i dette produktet er ifølge produsenten maksimalt 0,1 prosent (7). Ved så lave konsentrasjoner må man innta store mengder for å utløse en alkohol/disulfiram-reaksjon.

I matretter som er tilberedt med alkohol vil alkoholinnholdet i den ferdige maten variere med hvor mye som er tilsatt og med tilberedingsteknikk (8). Dersom man f.eks. tilsetter 100 ml 12 prosent vin til 900 ml saus og koker denne i 1 time vil sausen inneholde om lag 0,3 prosent alkohol. Tilsetter man 500 ml 12 prosent vin til 500 ml saus og koker denne i 1 time vil den ferdige sausen inneholde om lag 1,5 prosent alkohol.

Når det gjelder kaffe er det funnet at disulfiram kan redusere eliminasjonen av koffein (1, 4), noe som kan føre til økte effekter av dette stoffet. Konsentrasjonen av disulfiram er ikke funnet å bli påvirket av inntak av kaffe.

Konklusjon

Interaksjon med disulfiram og paracetamol er ikke kjent å kunne utløse hodepine. Visse matvarer og legemidler kan inneholde så mye alkohol at det er nok til å utløse en disulfiram/alkohol-reaksjon. Det varierer hvor følsom en person er for reaksjonene.

Referanser:

  1. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). In: Micromedex® 2.0. Disulfiram http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 22. november 2011).

  2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Disulfiram. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 07. mars 2016).

  3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Paracetamol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 19. juni 2015).

  4. Clinical Pharmacology 2015 database. Disulfiram. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (29. november 2016).

  5. RELIS database 2016; spm.nr. 10332, RELIS Vest. (www.relis.no)

  6. RELIS database 2016; spm.nr. 7188, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)

  7. Tine Meierier. Religion og matregler. http://www.tine.no/_attachment/150893. Lest: 30. november 2016.

  8. USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6 (PDF) (Report). U.S. Department of Agriculture. 2007. s. 12.