Legemidler og alkohol

RELIS mottar jevnlig spørsmål om kombinasjoner av ulike legemidler og alkohol. Henvendelsene gjenspeiler at dette er en sentral problemstilling for mange pasienter.

Spørsmålene er særlig aktuelle i behandlingen av kroniske lidelser. Skal virkelig ingen som behandles for epilepsi kunne drikke alkohol på grunn av farmakodynamiske interaksjoner? Hva vil det si «å vise forsiktighet» i forbindelse med inntak av alkohol?

RELIS har tidligere publisert en oversikt over de viktigste aspektene ved aktuelle interaksjoner mellom alkohol og legemidler (1). Vi vil her trykke to saker fra de siste månedene, som inneholder praktiske råd som kan benyttes i møte med pasienter.

Referanse:

  1. Raknes G. Interaksjoner: Alkohol og legemidler. www.relis.no (Publisert: 12. november 2012).