Ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes

Helsedirektoratet ga i september 2016 ut ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Den erstatter den gamle fra 2009. Retningslinjen omfatter stort sett hele diabetesfeltet. Anbefalinger knyttet til svangerskapsdiabetes er samlet i en egen nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes. Den er ikke helt fullført, men forventes publisert vinteren 2017.

Den nye retningslinjen blir bare publisert i elektronisk format og er ikke egnet for utskrift. Det planlegges derfor en kortversjon på papir, ca. 16 sider i A5 format. Helsedirektoratet regner med at denne vil bli sendt ut i løpet av vinteren 2017. Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) vil også publisere retningslinjen tilpasset sitt format.

Den nye retningslinjen inneholder fire flytskjema/algoritmer som omhandler henholdsvis diagnostikk, medikamentell blod-sukkersenkende behandling, fotundersøkelse og anbefaling om når pasienter med nedsatt nyrefunksjon bør henvises videre til nefrolog. Disse fire flytskjemaene er gjengitt på side 28–31.

Helsedirektoratet vil også sende ut fotskjemaet til alle fastleger i desember i år. Dette er del av en kampanje for å øke oppmerksomheten om fotundersøkelser og bruk av monofilamenttest.

Diabetes diagnostiseres ved analyse av HbA1c. Det er nødvendig med to verdier > 6,5% (48 mmol/mol) for å stille diagnosen. Ved under-søkelse for svangerskapsdiabetes må man fortsatt benytte peroral glukosetoleransetest.

Retningslinjen vektlegger viktigheten av individuelle behandlingsmål. Ved valg av blodsukkersenkende middel etter metformin sidestilles fem ulike medikamentgrupper.

Regelmessig fotundersøkelse og forebyggende tiltak hos personer med høy risiko, er viktig for å forebygge diabetiske fotsår. Ifølge undersøkelse fra allmennpraksis i 2014 blir fotundersøkelse kun utført hos ca. 25 prosent av pasientene med diabetes type 2.

Retningslinjene påpeker viktigheten av regelmessig kontroll av u-AKR. Metformin kan nå benyttes ved lavere eGFR enn tidligere, se egen tabell, men obs ved samtidig bruk av ACE-hemmere/A-II- blokkere og dehydrering. Det er en egen «vær varsom- plakat» som omhandler medikamentbruk og komorbiditet ved nedsatt nyrefunksjon.