Innhold nummer 7/2005

Artikler

Petter Brelin

Leder: Prioriteringer. Noe for oss?

Gunhild Felde

Utpostens dobbelttime: Intervju med Regin Hjertholm

Sverre Lundevall

Allmennmedisinske utfordringer: Hva må til for å utelukke sykdom hos de som er «friske og bekymret?»

Helen Brandstorp

Her er våre felles ledere. Leve fellesskapet! Jan Egil Kristoffersen og Gisle Roksund intervjuet av Helen Brandstorp

Priser utdelt på Nidaroskongressen 2005!

Irene Hetlevik

Signe Skred – prioritert opp eller ned?

Sissel Steihaug og Wenche Abildgaard Eide

Sammen er vi sterke. Friskvern som samarbeid mellom frivillige organisasjoner og ansatte i Bydel Stovner

Bjarne Bråtveit

Forventningar og krav til fastlegar og sjukehus

Helen Brandstorp

Fastlegene tar kommandoen: Dette er ikke en anmodning, det er en ordre!

Ivar Skeie

Vanedannende legemidler i allmennpraksis. – Hvor ligger problemet?

Pernille Nylehn

Rødhette er fremdeles redd for å bli spist

LYRIKKSPALTEN

En død mann i huset i skogen

Relis: SSRI og graviditet

SLIK GJØR (NÅ) JEG DET! Behandling av laterale epikondylitter

LÆRERIKE KASUISTIKKER: Når loven sier en ting og magen sier noe annet - da blir det vanskelig

Anne Helen Hansen