Innhold nummer 6/2005

Artikler

Jannike Reymert

Leder: Geriatrien i støpeskjeen.

Tove Rutle

Utpostens dobbelttime: Intervju med Torgeir Asdahl

Ivar Skeie

Allmennmedisinske utfordringer: Er dette noe jeg skal gjøre noe med?

Anne Brækhus

Eldre og førerkort

Petter Wetterberg

Delir og atferdsproblemer ved demens

John Terje Galtung

Geriatrisk radiologi

Inger Lund Thorsen

Elektronisk pasientjournal i sykehjem – hva skal vi bruke

Peter F. Hjort

Geriatri inn i fremtiden

Arne Z. Henriksen

Jakt kan føre til så mangt

Dag-Helge Rønnevik

Vi vet vi ikke har lov, men vi gjør det likevel

Anders Svensson

Legionella sett fra Bø

LYRIKKSPALTEN

Historier fra virkeligheten

Relis

SLIK GJØR (NÅ) JEG DET! Dosetter, blir ikke bedre enn det som puttes i dem...

Hege Raastad Basmo

Lærerike kasuistikker: Skal pasienten min på respirator? Hjemme?