Innhold nummer 5/2005

Artikler

Jannike Reymert

Leder: Er 150 kroner mange penger?

Petter Brelin

Utpostens dobbelttime: When the shit hits the fan. Intervju med Svein Rønsen

Gunhild Felde og Karstein Haldorsen

Høyt urinsyrenivå – hva så?

Petter Brelin

Allmennmedisinske utfordringer

Svein Gjelstad og Tor Carlsen

Wikipedia for allmennmedisin?

Anders Svensson

Helsevesenets lange arm

Frode Skanke

Helikopterbasert redningstjeneste på Svalbard

Karoline van der Hagen

Rus i fengsel

Syning av lik

Johanne Sundby

Om omskjæring av kvinner

Unni Ringberg og Bernt Stueland

Seminar og 2. årssamling for Praksiskonsulentordningen i Norge – en oppdatering på PKO

Pernille Nylehn

Kjøp av helsetjenester, eller Rødhette og Ulven

Magne Nylenna

Samfunnsmedisin og allmennmedisin – tid for unionsoppløsning?

Tove Rutle

Se oftere mot nord

HISTORIER FRA VIRKELIGHETEN: Nødvendig utstyr i legevaktskofferten

LYRIKKSPALTEN

SLIK GJØR (NÅ) JEG DET! Voldsalarm på legekontoret

Relis: Sikkerhetsvurdering av parabener

Oddvar Rune Larsen

LÆRERIKE KASUISTIKKER