Innhold nummer 4/2005

Artikler

Ivar Skeie

Leder: Arbeid adler mannen?

Ivar Skeie

De «ikke attførbare» og Folketrygdens strafferunder

Steinar Krokstad

Betydningen av sosiale forhold på bostedet for uføretrygding

Petter Brelin

Kan du jobbe på kalanderen med brokk? Bedriftslege Vemund Lie intervjuet av Petter Brelin

Ola Nordviste

Sykmeldingsrutiner – kan vi lære noe av andre land?

Gunhild Felde

Utpostens dobbelttime: Alltid beredt trygdelege. Intervju med Bernt Daltveit på Voss

John Nessa

Allmennmedisinske utfordringer

Per Bjark

Lyme Borealis – problematisk imitator

Anders Åsberg, Berit Smestad Paulsen og Anders Hartmann

Er bruken av helsekost, naturmidler og naturlegemidler ukomplisert i dagens medisin?

Ola Nordviste

Klager på leger – leger i gapestokken. Intervju med Geir Sverre Braut ved Ola Nordviste

Per Olav Vandvik

Om tarm, kropp og sjel

Lege NN

Historier fra virkeligheten: Et tilbud du ikke kan motstå?

SLIK GJØR (NÅ} JEG DET!

LYRIKKSPALTE

RELIS: Myggmidler og graviditet

Nils Rune Nilsen

Lærerike kasuistikker: Kvinne med brystsmerter - en diagnostisk nøtt