Innhold nummer 3/2005

Artikler

Anders Svensson

Leder: Om retningslinjer og gravide

Petter Brelin

Utpostens dobbelttime: Intervju med Atle Klovning

Atle Klovning

Nye nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen

Elisabeth Swensen

Gravide Nøff og dr. Brumm.

Jannike Reymert

Sykemelding av gravide – vanskelige grenseoppganger

Ivar Skeie

Allmennmedisinske utfordringer.

Anders Svensson

Nasjonalt senter for distriktsmedisin – Toralv Hasvold intervjuet av Anders Svensson

Helen Brandstorp

Dialog på dansk.

Eli Berg

Mellom nostalgi og avantgarde

Frode Forland

Etterspurt samfunnsmedisin

Helen Brandstorp

Send pasienten rett på bordet! – med direkte henvisning

Øystein Søbstad

Giardiasisutbruddet i Bergen høsten 2004

LYRIKKSPALTEN

Relis: lmigran til sulfaallergiker

SLIK GJØR (NÅ} JEG DET! Kommunikasjon innad på legekontoret...

Toralv Lura

LÆRERIKE KASUISTIKKER