Innhold nummer 2/2005

Artikler

Gunhild Felde

Leder: På meg selv kjenner jeg ingen andre

Ingvild Menes Sørensen

Utpostens dobbelttime: Intervju med Theis Huldt-Nystrøm

Tore Arne Martinsen

Smittevern hos asylsøkere og flyktninger

Arild Aambø og Nora Ahlberg

«Legekofferten» – en verktøykasse for helsepersonell til bruk i den krysskulturelle konsultasjonen

Kirsti Jareg

Bruk av tolk i helsevesenet.

Birgit Lie

Tanker og erfaringer etter et doktorgradsarbeid. Menneskerettigheter – helsetjenester til flyktninger og asylsøkere – migrasjonsmedisin

Petter Brelin

Møte med det fremmedkulturelle – det frodige kaoset – en kilde til frustrasjon, men også til glede.

Ola Nordviste

Allmennmedisinske utfordringer: Personlighetsforstyrrelser kan behandles!

Morten Andersen

Indikasjoner for bruk av billeddiagnostikk i urologiske problemstillinger. Utr. av hematuri

Hans Petter Fundingsrud

Barn som snakker med kroppen – bruk av registreringsskjema

Iver Mysterud

Konkurrerende ernæringsparadigmer.

Historier fra virkeligheten

LYRIKKSPALTEN

Relis: Klaseormedrue (black cohosh) mot menopausale plager

Kai Jacobsen

Anders Østrem

Slik gjør (nå) jeg det! Oppstart med inhalasjonssteroider ved astma i allmennpraksis

Lærerike kasuistikker