Innhold nummer 1/2005

Artikler

Jannike Reymert

Leder: Full kontroll over medikamentforskrivningen

Gunhild Felde

Utpostens dobbelttime: Intervju med Ragnar Hansen

Reidun Brunvatne

Helsetjeneste til asylsøkere og nyankomne flyktninger

Ivar Skeie

Allmennmedisinske utfordringer.

Anders Svensson

Røykeloven.

Lars Rasmussen

Maharishi Ayurveda – et supplement til den daglige praksis

Iver Mysterud

Rett på sak om årsakene til livsstilsykdommer

Svein O. Kolset

Maten og helsa vår.

Elisabeth Swensen

Doktor. På mitt sted. I min tid. Olav Rutles minneforelesning 2004.

Risten Anne Utsi

Praksisbesøk Russland.

Toralv Lura

Praksislærerkurs USA.

Jannike Reymert

Risikoreduksjon i praksis – hvem skal tilbys hva og når

Olav Thorsen

Det er sus over praksiskonsulentordningen ved SUS.

LYRIKKSPALTEN

Petter Brelin

SLIK GJØR (NÅ} JEG DET! Reisemedisinsk rådgivning

Historier fra virkeligheten: Aprilspøk eller akuttmedisin

John Leer

Hvor sikker kan du bli og hvor sikker skal du være?

Sølvi Ruud Hagen

Jannike Reymert

LÆRERIKE KASUlSTIKKER: Medikamenter og nyrefunksjon hos eldre kvinne

Per Vollset

BOKANMELDELSE - «Himmel og helvete» Om kvinner og rus